FASTIGHETSRÄTT 

ADVOKATFIRMAN TRESCHOW & PARTNER FASTIGHETSRÄTTSLIGA VERKSAMHETSOMRÅDE

Våra jurister är kunniga inom fastighetsrelaterade frågor och vi tillhandahåller löpande rådgivning i samband med försäljning, förvärv och exploatering av fastighet.

Vår målsättning är att du på ett effektivt sätt ska genomföra lyckade fastighetsaffärer. För att du ska genomföra en lyckad fastighetsaffär ligger fokus på affärsmässighet och kvalitet.

Vi är kontinuerligt ute och utbildar branschfolk i fastighetsrätt, hyresrätt och entreprenadrätt samt vad man bör tänka på i olika situationer som är hänförliga till fastigheter. För privatpersoner är köp av fastighet många gånger den största affären i livet. Kontakta oss gärna inför köp av fastighet eller om fastigheten är behäftad med dolda fel.

Fastighetsrelaterade ärenden som vi tillhandahåller rådgivning inom är exempelvis exploateringar och frågor hänförliga till fastighetsägare, förvaltning och nyttjande av kommersiella fastigheter.Följ Advokatfirman Treschow & Partner på sociala medier

Linkedin Facebook Instagram Youtube