Tjänster

VI ÄR HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG

Inom Fastighetsrätten erbjuder vi rådgivning inom bland annat:

  • Bostadsrätt
  • Tvist vid fel, dolda fel och skadeståndsansvar
  • Entreprenad
  • Exploateringar
  • Fastighetsbildning
  • Fastighetstransaktioner
  • Förvaltningsavtal
  • Hyres- och nyttjande som arrende-, servitut m.m.
  • Plan- och bygglovsfrågor